sfsn-logo
Slovenska Folklorna Skupina Nizozemska
officiŽle websitecopyright © 2001 - 2008 by SFS Nizozemska

Geschiedenis

De ontstaansgeschiedenis van
SFS Nizozemska


Vlak na de eerste wereldoorlog...

...kwamen ze, de vele buitenlandse arbeiders (veelal uit de armoedigere Balkanlanden) naar de steenkoolrijke gebieden in West-Europa. Hierdoor veranderde er in onder andere het normaal zo rustige Zuid-Limburg het een en ander. Hongaren, Polen, Russen, Tjechen, Slowaken, Kroaten en Slovenen namen her en der hun intrek. Reeds in de 20er en 30er jaren zongen en musiceerden deze bevolkingsgroepen, zij het veelal onderling, in familiekring, of, de Slovenen, op de feesten van de in 1926 opgerichtte St. Barbaraverenigingen. Zang, dans en handenarbeid vormden in die tijd de belangrijkste bezigheden. Op deze manier bleef het Sloveense gevoel levendig voor een paar duizend mensen tussen honderdduizenden Limburgers. Aparte groeperingen en verenigingen onderstreepten de dadendrang. Mede hierdoor ontstonden o.a. het zangkoor Zvon en de jeugdzangkoren Vencek en Vrtec.


Rond 1950...

...concentreerden zich een aantal evenementen, die min of meer als voorbodes van het ontstaan van de huidige dansgroep gezien kunnen worden. Dit waren onder andere: het opvoeren van het toneelstuk 'de 2 moeders' in het Openluchttheater Steinerbos; de jubileumfeesten naar aanleiding van 25 jaar St. Barbaravereniging, 20 jaar het Sloveens zangkoor Zvon en het 40-jarig priesterschap van E.H. Pater Teotimus van Velzen (hiervan 25 jaar zielzorger voor de Sloveense gemeenschap) in het Openluchttheater te Brunssum. Ook het jubileum van de Staatsmijnen en de eerste (experimentele) uitzendingen van NOS-TV kunnen hiertoe gerekend worden.


Vanuit SloveniŽ...

...kwam in 1953 de E.H. N. Babnik, initiatiefnemer en organisator bij uitstek, naar Nederland. Hij was het die het idee, een eigen dansgroep, uitstekend verwezenlijkte. Hij haalde zelfs een instructrice uit SloveniŽ naar Nederland; deze instructrice was mevr. Anica Goröic. Zij ging in 2 plaatsen gelijktijdig aan de slag met de (Sloveense) jeugd, te weten in Eijgelshoven (hier leerde ze de 'Polka' aan) en in Heerlerheide (hier was de 'Kiklica' de eerste dans die ze aanleerde; deze twee dansen worden tot op de dag van vandaag ook nog door de dansgroep gedanst!). In deze hoedanigheid verzorgde men ook optredens; als 2 aparte groepen; dus niet als 1 groep! Men trad uitsluitend voor eigen publiek op, dus ook voor Slovenen in BelgiŽ en Duitsland. Deze contacten worden tot op heden nog steeds onderhouden.


De tweede helft van de 50-er jaren...

...was voor de Sloveense verenigingen een minder goede periode. Een echte oorzaak hiervoor was niet te noemen: lag het misschien aan het kortstondige verblijf van mevr. Anica Goröic, of aan het vertrek van E.H. N. Babnik in 1955? Ondanks deze problemen bleef men voor eigen publiek optredens verzorgen en er kwamen zelfs de eerste aanvragen van derden. Enkele voorbeelden hiervan zijn: het Drielandenpunt te Vaals en de wereldtentoonstelling in Brussel (1956). Om het dansgroep-idee niet verloren te laten gaan, werd besloten de krachten van de groepen uit Eijgelshoven en Heerlerheide te bundelen. Van een officiŽle verenigingsstatus was nog geen sprake. Men vond de heer Frans Drenovec sr. bereid om een soort manager te zijn voor het afhandelen van de aanvragen voor optredens die binnenkwamen. Tegen het einde van de 50-er jaren trad mevr. Mici Degens (Konten) aan als instructrice. Zij werd toen terzijde gestaan door de heer Pep Drenovec, muzikant op de diatonische harmonica (oftewel de in deze regio nog steeds populaire wiener). Andere harmonicaspelers uit deze periode zijn de gebroeders Markon en de heer Anton Robek.


1965...

was het jaar dat mevr. Mici Degens stopte als instructrice. Haar plaats werd vanaf dat moment ingenomen door de heer Slavko Sterman. Slavko op zijn beurt verdiepte zich in de literatuur van o.a. danspedagoog France Marolt. Mede hierdoor krijgt de dansgroep een gedegen repertoire met onder meer Rezianka's, Kolo's, de 'Svatbena-polka', de 'Trojka', de 'Mrzulin', de 'äuötarski-ples' en natuurlijk de 2 oudste dansen: de 'Kiklica' en de 'Polka'. Daarnaast neemt Slavko vanaf nu ook de begeleiding van de dansen voor zijn rekening met zijn wiener. Later zal hij worden bijgestaan door het echtpaar Otto en Doortje Zerdoner. Dit trio zal niet veel later uitgroeien tot het in de regio en ver daarbuiten (nog steeds) bekende ensemble Veseli Vaski Godci (= 'Die Lustigen Dorfsmusikanten'). Dit orkest zal afwisselend de dansen begeleiden, alsmede ook zijn eigen weg te gaan gedurende 27 jaar. In 1992 stopt het orkest, na diverse wisselingen van personele bezetting en muziekstijl, ermee.


Het eerste hoogtepunt van de dansgroep...

...wordt het jaar 1969. Dit vanwege een gepland tournee naar en door SloveniŽ. Dit tournee wordt gezamelijk met het zangkoor Zvon gemaakt. Optredens waren er o.a. in Senovo, Kocevje en äoötanj. Naast dit tournee trok de dansgroep dit jaar vele malen de grens over naar BelgiŽ, Duitsland en Frankrijk. Vanzelfsprekend waren er ook optredens in de eigen regio en de eigen landsgrenzen (o.a. de 2e en 3e Parade der Nationaliteiten in Brunssum.


In het begin van de jaren 70...

...waren er eerst wat personele problemen (herentekort!), maar hoe verder de jaren 70 voorbij gingen, groeide het ledenaantal gestaag. Hierdoor waren optredens op diverse dansfestivals mogelijk. Op deze festivals werden diverse hoge prijzen in de wacht gesleept, waaronder 3 maal in 5 jaar (!) de eerste prijzen in Warnsveld (Overijssel). Hierdoor kwam de wisselbeker van dit festival definitief in het bezit van de dansgroep. Dit festival werd gezien als het Nederlands Kampioenschap voor internationale folkloristische dansen. In 1974 volgde de 2e tournee i.s.m. Zvon naar SloveniŽ. Nu waren er optredens in o.a. Brestanica en Trbovlje. Vanaf 1976 werd het programma uitgebreid met niet-Sloveense dansen. Leo Sterman, zoon van Slavko inderdaad, speelde hier een bezielende rol in. Ook waren er diverse TV-optredens (zowel in JoegoslaviŽ als in Nederland -Sonja Barend-). Het 25-jarig jubileum werd in 1978 gevierd in Sporthal 'Ter Waerden' met een optreden van 'Oberkrainer-Sextett Janes Kalöek'. In dezelfde sporthal had de dansgroep enkele jaren eerder (in 1973) reeds opgetreden met 'Slavko Avsenik und seine Original Oberkrainer'. Deze optredens waren voor de dansgroep een zeer grote eer.


> verder >

Home / Nieuws - Laatste nieuws.

Bestuur - Wij stellen ons aan u voor...

Geschiedenis - Alles over het onstaan van deze dansgroep.

Slovenska Veselica - Ons unieke Sloveens Feest.

Fotogalerij - Prenten uit de oude doos en van nu...

Jeugdhoek - Alles over de jongste dansers en danseressen...

Contact - Kijk hier hoe u ons kunt bereiken.

Links - Sites van zusterverenigingen en meer.